سلام دوستان عزیز متن زیر شاید کمی طولانی باشه اما شک نکنید ارزش خوندن رو داره و جای تامل بسیار داره.پیشنهادم اینه با آرامش و عمقی مطالعه بفرمایید.من که بسیار به این مطالب ارزشمند ایمان دارم و استفاده کردم.امیدوارم برای شما هم همینطور باشه.از پیر خراباتی پرسیدم : چطور بهتر زندگی کنم؟

با کمی مکث جواب داد : گذشته ات را بدون هیچ تاسفی بپذیر . با

اعتماد زمان حالت را بگذران و بدون ترس برای آینده آماده شو

ایمان را نگه دار و ترس را به گوشه ای انداز .

شک هایت را باور نکن و به باورهایت شک نکن .

زندگی شگفت انگیز است در صورتی که بدانی چطور زندگی کنی ...

پرسیدم آخر ...
و او بدون اینکه متوجه سوالم شود ادامه داد :

مهم این نیست که قشنگ باشی

قشنگ این است که مهم باشی , حتی برای یک نفر .

کوچک باش و عاشق ... که عشق خود میداند آیین بزرگ کردنت را ...

بگذار عشق خاصیت تو باشد نه رابطه ی خاص تو با کسی .

موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن .

داشتم به سخنانش گوش میدادم که نفسی تازه کرد و ادامه داد :

هر روز در آفریقا آهویی از خواب بیدار میشود و برای زندگی کردن و امرار

معاش در صحرا می چراید .

آهو می داند که باید از شیر سریعتر بدود , در غیر اینشورت طعمه شیر

خواهد شد.

شیر نیز برای زندگی و امرار معاش در صحرا می گردد و می داند باید از

 آهو سریعتر بدود تا گرسنه نماند .

مهم این نیست که تو شیر باشی یا آهو .

مهم این است که تو با طلوع آفتاب از خواب برخیزی و برای زندگیت با تمام

توان و با تمام وجود شروع به دویدن کنی .

به خوبی پرسشم را پاسخ داده بود ولی میخواستم باز هم ادامه دهد و باز هم :.........

که چین از چروک پیشانیش باز کرد و با نگاهی به من گفت :

              زلال باش...
                            زلال باش...

 فرقی نمی کند که گودال کوچک آبی باشی , یا دریای بیکران...

             زلال که باشی آسمان در تو پیداست ...


دو چیز را همیشه فراموش کن:
                                      خوبی که به کسی می کنی.
                                      بدی که کسی به تو می کند.

همیشه به یاد داشته باش:

            در مجلسی وارد شدی زبانت را نگه دار
            در سفره ای نشستی شکمت را نگه دار
            در خانه ای وارد شدی چشمانت را نگه دار
            در نماز ایستادی دلت را نگه دار

دنیا 2 روز است :
                      یک با تو   و   یک روز علیه تو

روزی که با توست مغرور مشو
و روزی که علیه توست مایوس نشو .


به چشمانت بیاموز که هر کسی ارزش نگاه ندارد

به دستانت بیاموز که هر گلی ارزش چیدن ندارد

به دلت بیاموز که هر عشقی ارزش پرورش ندارد


دو چیز را از هم جدا کن :
                               عشق   و  هوس

چون اولی مقدس است و دومی شیطانی .
اولی تو را به پاکی می برد و دومی به پلیدی .در دنیا فقط سه نفر هستند که بدون هیچ چشمداشت و منتی و فقط به خاطر خودت خواسته هایت را برطرف می کنند , پدر و مادرت و نفر سومی که خودت پیدایش می کنی , مواظب باش از دستش ندهی و بدان که تو هم برای او نفر سوم خواهی بود.


چشم و زبان دو سلاح در نزد تواند. چگونه از آنها استفاده می کنی ؟

مانند تیری زهر آلود یا آفتابی جهانگیر , زندگی گیر یا زندگی بخش ؟


بدان که قلبت کوچک است پس نمیتوانی تقسیمش کنی . هر گاه

خواستی آن را ببخشی با تمام وجودت ببخش که کوچکیش جبران شود .


هیچگاه عشق را با محبت, دلسوزی , ترحم , و دوست داشتن یکی ندان.
همه ی این ها اجزاء کوچکتر عشق هستند نه خود عشق .همیشه با خدا درد دل کن نه با خلق خدا و فقط به او توکل کن . آنگاه

می بینی که چگونه قبل از اینکه خودت دست به کار شوی کارها به

خوبی پیش می رود .از خدا خواستن عزت است . اگر برآورده شود رحمت است و اگر نشود حکمت .

از خلق خدا خواستن خفت است . اگر برآورده شود منت است و اگر نشود ذلت .

پس هر چه می خواهی از خدا بخواه و در نظر داشته باش که برای او غیرممکن وجود ندارد و تمام غیرممکن ها فقط برای ماست.

                                                  در پناه خدا...