سلام

به ترتیب قرار گیری اسامی گیر ندید ! من اسامی این مراجع تقلید بزرگوار رو بر اساس حروف الفبا قرار میدم .


۱ - آیت الله سیّدعلی   حسینی خامنه ای                   http://www.khamenei.ir


۲ - آیت الله سیّدعلی   حسینی سیستانی                   http://www.sistani.org


۳ - آیت الله سیّدموسی   شبیری زنجانی                                 سایت ندارند


۴ - آیت الله شیخ لطف الله   صافی گلپایگانی                     http://www.saafi.ir


۵ - آیت الله شیخ ناصر    مکارم شیرازی                                 http://makarem.ir


۶ - آیت الله شیخ حسین   وحید خراسانی            http://wahidkhorasani.com