سلام دوستان ... من یه دختر نوجوونم  ٬ اومدم تو این سایت تا بگم چرا همه ی دوستام یه دوست صمیمی تر از من دارن؟

بین دوستایی که دارم با دو تا خیلی صمیمی ام اما اونا دوست صمیمی تر از من هم دارن... من نمیگم اگه یکی باهام دوسته فقط با من باشه با بقیه حرف نزنه اما منم دلم یه دوستی رو میخواد که هر موقع منو میبینه خیلی خوشحال شه بغلم کنه و ...

نمیگم دوستام این طوری نیستن و همو بغل و ... نمیکنیم ( اینطوری هست ولی کم) ٬ میخوام یه رابطه باشه بین دو نفر فقط ... حتی خواهرامم به دوستاشون بیشتر از من بها میدن... در واقع میخوام حتی برای یک نفر هم شده تو اولین لیست بهترین دوستش یا فرد زندگیش  باشم... اما اینطوری نیست ... اما بازم خدا رو شکر میکنم که حداقل همین تعداد دوست رو دارم... 

حس میکنم دوستام قدرم رو نمیدونن ... بخدا من تو دوستی اگه طرف خیلی خوب باشه سنگ تموم میذارم... گاهی اون قدر مهربونی میکنم که حس میکنم دوستام از من زده میشن... تازه حس میکنم که شاید اشتباه هم حس کنم که حتی یه پسرم هم عاشقم نیست ٬ از لحاظ قیافه اینا خوبم ...خوشگلیه خودمو دارم اما چرا اینطوریه نمیدونم !!!

حالا  چیکار کنم به نظرتون ؟  شما هم همین طوری هستین؟ کمکم کنید