ببینین همه ی آدم ها تنهان هر فرد فقط خودش می تونه به خودش کمک کنه و خودش رو از تاریکی بیرون بکشه بعضی از آدم های اطراف فقط برای منفعت خودشون هست که پیشت میان و دلداریت میدن، هیچ کس برای منافع کسی کاری انجام نمی ده ولی وقتی برای خودشون یه سودی داشته باشه همه ی حواسش به ما هست. 

حتی بعضی از خواهرها هم به نظرم همین جور هستن دیگه چه برسه به بقیه امّا این رو بدون مامانت همیشه خوبیت رو می خواد. 

شما تنها فردی نیستی که احساس تنهایی می کنی و هی دنبال ایراد گرفتن از خودت هستی که ببینی من چه ایرادی دارم که مورد توجه بقیه قرار نمی گیرم  بلکه اکثر افراد همین طور هستن. 

موقع هایی هم هست که بعضی از افراد غیر قابل اعتماد میشنن پیش مون و هی میگن من دوست دارم حاضرم بخاطرت این کار رو انجام بدم اون کار رو انجام بدم خلاصه این ها همه ش ادعاست.

فقط این رو یادتون باشه که نباید به هیچ کس به طور مطلق اعتماد کرد.

"خسته" با اندکی تغییر