سید احمد:

سلام.
میدونم تا چشمت به این متن افتاده پیش خودت گفتی: وووووو کی حال داره اینو بخونه، فقط میخوام یه قسم بهت بدم. اونم اینکه اگه امام زمان رو قبول داری این متن رو تا آخر بخون. من محتاج نظرات نیستم. اصلا نمیخواد نظر بدین. فقط بخونین

قرآن میگه: یعقوب برا یوسف گریه کرد! یقوب پیغمبر، یوسف پیغمبر.
یقوب میدونست یوسفش کجاست، میدونست سالمه، میدونست در کاخه، می دونست مشکل ندارد
پیغمبر خدا بود می دونست و گریه میکرد
اونوقت ما که نمیدونیم یوسف فاطمه کجاست، ما چقد باید گریه کنیم؟
ما که باید بیشتر از یقوب گریه کنیم که...
کی آدرس مهدی رو بلده؟ بگه...
کجاست پسر فاطمه؟
آقا کجایی؟
سخته بر من حجت بن الحسن، همه رو ببینم تو رو نبینم
گریه هاتون رو برا مهدی رو کنین
اشکاتون رو برا پسر فاطمه بریزین
مهدی قریبه... مظلومه...برا یوسف زهرا ناله کنید
اشکاتونو بیمه ی مهدی کنین
قرآن داره با مثال یوسف و یعقوب یاد ما میده.
یکی از وظایف ما اینکه گریه هامون بیمه ی پسر فاطمه باشه
اونوقت امام زمان میگه: اگه تو بیاد من باشی منم به یاد توام
اگه تو برا فرج من دعا کنی منم برا سلامتی تو دعا میکنم
تو وقتی به فکر من باشی منم به فکر توام
جوانان نمیدونم این حرف رو شنیدین یا نه
ولی بگذارین شب های نزدیک محرم سال 92، که شاید محرم آخری باشد، بزارین درد دل امام زمان رو با شما بکنم