فاطیما :
ببین دختر جون.....
روزی که ازدواج میکنی اونی که میخنده مادرته 
چون تو داری خوشبخت میشی و تو رو تو لباس عروسی میبینه 
اما اونی که غم داره و از درون از جدا شدنت اشک میریزه 
اونی که تو تا عمر داری ناموسشی 
اونی که نمی تونه پشتت نباشه 
اونی که تو آبروشی 
اونی که با نابودی تو کمرش میشکنه....
بابات.....
ببین چقد به این پسرایی که میان و میرن فکر میکنی ..!
چقد بخاطرشون هر کاری میکنی ....!
واسه اون بابا... اون مرد اصلی کل عمرت یکم وقت بذار .......
بدون.. محبت تورو با هیچ مهر و محبتی تو دنیا عوض نمی کنه ...
اونه که ناز واقعی تورو با دنیا میخره نه پسری که ناز بودن تورو 
واسه ارضاء نیازهای روحی و جسمی خودش میبینه ...
به بابات محبت کن دوست داشتنتو ابراز کن ببین بهت خیانت میکنه؟...
ببین محبتتو با دختر خوشکلو خوش هیکل تر از تو میفروشه؟...
ببین اشکتو در میاره؟ ...
نکن ...
همیشه نیستا...
سلامتی همه ی پدرا ♥♥♥