سید احمد:

سلام.
میدونم تا چشمت به این متن افتاده پیش خودت گفتی: وووووو کی حال داره اینو بخونه، فقط میخوام یه قسم بهت بدم. اونم اینکه اگه امام زمان رو قبول داری این متن رو تا آخر بخون. من محتاج نظرات نیستم. اصلا نمیخواد نظر بدین. فقط بخونین

قرآن میگه: یعقوب برا یوسف گریه کرد! یقوب پیغمبر، یوسف پیغمبر.
یقوب میدونست یوسفش کجاست، میدونست سالمه، میدونست در کاخه، می دونست مشکل ندارد
پیغمبر خدا بود می دونست و گریه میکرد
اونوقت ما که نمیدونیم یوسف فاطمه کجاست، ما چقد باید گریه کنیم؟
ما که باید بیشتر از یقوب گریه کنیم که...
کی آدرس مهدی رو بلده؟ بگه...
کجاست پسر فاطمه؟
آقا کجایی؟
سخته بر من حجت بن الحسن، همه رو ببینم تو رو نبینم
گریه هاتون رو برا مهدی رو کنین
اشکاتون رو برا پسر فاطمه بریزین
مهدی قریبه... مظلومه...برا یوسف زهرا ناله کنید
اشکاتونو بیمه ی مهدی کنین
قرآن داره با مثال یوسف و یعقوب یاد ما میده.
یکی از وظایف ما اینکه گریه هامون بیمه ی پسر فاطمه باشه
اونوقت امام زمان میگه: اگه تو بیاد من باشی منم به یاد توام
اگه تو برا فرج من دعا کنی منم برا سلامتی تو دعا میکنم
تو وقتی به فکر من باشی منم به فکر توام
جوانان نمیدونم این حرف رو شنیدین یا نه
ولی بگذارین شب های نزدیک محرم سال 92، که شاید محرم آخری باشد، بزارین درد دل امام زمان رو با شما بکنم

اگه کسی از من بپرسه از امام حسین غریب تر کیه؟
میگم از حسین غریب تر پسر فاطمه؛ مهدی زهراست
دلیل هم دارم
استدلالم رو گوش کن...نمیخوام احساساتی بشی گریه کنی ها... با فهم گریه کن... دلیلم رو گوش کن و گریه کن...
من حرف اینه:
حسین سید الشهداست...درست
به مظلومیت شهیدش کردن...درست
امام حسین یه اباالفضل داشت.
عباس امام زمان کیه؟
حسین علی اکبر داشت
علی یه اکبر امام زمان کیه؟
حسین قاسم داشت، جعفر داشت
کیه قاسم و علی اکبر امام زمان؟ کیو داره حجت بن الحسن؟
کیو داره امام زمان؟ کیو داره؟ دلش رو خوش کی کرده؟
دلش رو خوش من و تو کرده؟
منو تو عباسیم برا امام زمان؟
این یه استدلال... استدلال دوم:
از پیغمبر تا تولد امام زمان 255 سال طول کشید
تا اول امامت حضرت مهدی، 260 سال
جوان های دانشجو...جوان های غیرتمند...جوان های ولایتی...جوان های امام زمانی
13 تا معصوم مظلومیتشون همه با هم، 260ساله
اما امام زمان به تنهایی، 1170 ساله غریبه
تو رو به خدا مهدی از امام حسین مظلوم تر نیست؟
کسی دیگه سراغ امام زمان رو میگیره؟
کسی دیگه به فکر امام زمان هست؟
24 ساعت از همین شبانه روزت گذشت، از دیشب تا حالا
من من نمیخواد جواب بدی
خودت و امام زمانت
از دیشب تا حالا چند بار(توی این 24 ساعت) به فکر امام زمان بودی؟
به یاد پسر فاطمه بودی؟
آقا کجایی؟ چه میکنی؟ از دست من راضی هستی؟ نیستی؟
امام زمان دلش رو خوش منو شما بکنه؟
خبر نداری امام زمان پیغام داده، ماه مبارک رمضان
یکی از علما توی جمکران خدمت امام زمان رسید
که امام زمان(ع)...روز 13 ماه رمضون، توی جمکران
خدمت یکی از علما رسیده
میگه دیدم چشم های مهدی فاطمه کوچولو شده
زیر چشم های امام زمان کبود شده
گفتم آقا چرا به این روز افتادی؟
فرمود از بس شیعیان گناه میکنن و منو اذیتم میکنن
من از دست شیعیانم به این روز افتادم
من از سنی ها توقع ندارم
(این کلام امام زمانه)
من از زرد تشتی ها و بهایی ها و مسیحی ها و یهودی ها توقع ندارم
من از بودایی ها و هندو ها توقع ندارم
از بچه شیعه های خودم توقع دارم
شماها که معتقدین، یا بن الحسن میگین، امام زمان تو کار هست
شما چرا گناه میکنین؟
شما چرا معصیت میکنین؟
شما چرا چشم هاتون آلوده شده؟
شما چرا شکم هاتون پر از حروم شده؟
شما چرا با کاسبی هاتون قلب مهدی رو میشکنین؟
شما چرا رباه خور و نزول خور شدین؟
شما چرا اینقدر آمار طلاقتون رفته بالا؟
شما چرا آبروی من امام زمان رو توی دنیا میبرین؟
امام زمان از دست من و تو دلش خونه
از دست من و تو
نه از دست سنی ها
نه از دست بهایی ها
اونا که مال امام زمان نیستن
اونا که کاری با حجت بن الحسن ندارن
امام زمان میگه: هی میگی یبن الحسن، بعد گناه میکنی؟
آقا فرموده بود: مردم گناه میکنن من شب تا صبح باید گریه بکنم
بگم خدایا به خاطر من ببخشش؛ این گریه کن حسینه
این مشکی پوش حسینه منه
این برا مادر کتک خوردم گریه کرده
خدایا به خاطر گریه هاش ببخشش
من هی باید واسطه بشم عذاب نیاد برا شما
مهدی برا من و تو گریه میکنه، چرا ما برا مهدی گریه نکنیم؟
جوونی که شب میخوابه صبح بدون اینکه نیت کنه صبح بیدار بشه نمازش رو بخونه(اصلا دیگه تفکر نماز توی ذهنش نیست)
این جوان میتونه بگه من شیعه ی حجت بن الحسنم؟
حالا یه وقت یه جوانی شب میخوابه به نیت اینکه صبح بلند بشه نماز صبح ش رو بخونه
بیدار میشه میبینه ساعت 9 صبحه!
نیت داشته، خوابیده بیدار نشده
کوک کرده موبایل ش و بیدا نشده
زنگ کوک کرده و بیدار نشده
آقا می خوابه بدون اینکه نیت کنه صبح بلند بشه دو رکعت نماز بخونه
بعد از نماز بگه: خدایا به حق این نماز صبح فرج آقامو برسون
این جوانی که نه اهل نماز، نه اهل خدا...خوشون شیعه ی مهدی میدونه
این قلب امام زمان رو تیکه تیکه نمیکنه؟
دختر شیعه که با مانتو میاد...چادر فاطمه گذاشته کنار
حالا هم که مانتو تموم شد با پیرهن و شلوار دارن میان تو جامعه
گذشت حیا
اگه یه نصفه حیا تو این جامعه بود، اون نصفه هم دیگه نیست
و این خانومی که بزک کرده، دوزک کرده خودش رو درست میکنه
میاد توی کوچه ها راه میره جلوی نامحرم ها
دختری که تا چشمش به یه جوون میفته، نیشش تا بنا گوشش بازه
با چشماش داره هرزگی میکنه
این دختر شیعه قلب مهدی رو تیکه تیکه نمیکنه؟
این زنی که هفت قلم آرایش میکنه، توی مجلش نامحرم ها میاد
این سیلی به حجت بن الحسن نمیزنه؟
امام زمان از دست کی دلش خونه؟
از دست مسیحی ها؟ یهودی ها؟ یا 4تا شیعه مثل من و شما؟
گریه کنین برا امام زمانتون
توبه کنین با گریه کردنتون در خونه ی امام زمان
تا کجا گریه کنیم؟
تا اونجا که قلب مهدی رو بدست بیاریم
تا اونجا گریه بکنیم که امام زمان به گریه هامون ترحم کنه
یه کاری کنین برا امام زمان
طرف نماز میخونه...نه یه قنوتی...نه یه اللهم کن لولیک ی
هیچی...هیچی
هیچ به کجا
اونا که نماز می خونن نمازشون بوی امام زمان رو نمیده
شما نظر ها رو نگاه کن
آمار نظر ها رو بگیر
چند تا سفره پهن میکنن برا فرج امام زمان؟
چند تا سفره پهن میکنن برا اینکه مریضشون رو شفا بده خدا؟
خونه دار بشن
ماشین دار بشن
بچه دار بشن
قرضشون ادا بشه
دعای های مردم رو بیاد آدم جمع کنه... اصلا خودت که دعا میکنی چند تا دعاهات برای حجت بن الحسنه؟
آرزو هات رو از دلت بریز بیرون ببین چند تا از آرزو هات مال امام زمانه؟
امام زمان توی این دل ما غریبه...توی خونه ی ما غریبه
دخترت اللهم کن لولیک رو یادش دادی بچه کوچولوتو؟
شعر هایی که تو تلوزیون میخونن رو همه رو حفظن، همه رو!
تمام خواننده ها رو میشناسه بچت!
تمام هنر پیشه ها رو میشناسه!
تمام فوتبالیست ها رو میشناسه!
همه برنامه ها رو میدونه! شنبه کانال یک چی داره! دوشنبه چی داره!
کدوم سریال کی پخش میشه!...همه حواصا رفته توی این تلوزیون! توی این قوطی جادو و سحر آمیز!
ولی پسرت خبر داره، دخترت خبر داره امام زمان اسمش چیه؟
قراره کی بیاد؟ برا چی نمیاد؟
این قدر که سریال ها رو دنبال میکنی، ببینی این سریال بعدش چی میشه
وقتی هم نبینی از 100تا میپرسی که من دیشب خوابم برد نتونستم ببینم!
پرسیدی این جمعه چه خبر؟ از امام زمان چه خبر؟
به اندازه ی یه سریال برا حجت بن الحسن ارزش قائلی؟
به اندازه ی فیلم سینمایی؟
به اندازه ی یه مسابقه ی فوتبال جوون ها! که چند چند شد و کی برد و کی باخت؟
به اندازه ی توپ، توپ ورزشی برا حجت بن الحسن ارزش قائلی؟
چقد امدی برا امام زمانت؟
مگه شیعه نیستی شما؟
از کی سوال کردی؟
پیش کی رفتی؟
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حلوی را
حاج شیخ محمود حلوی
مجتهد، امام زمانی، حجت بن الحسنی
میمرد برا امام زمان
همه ی ممبراش امام زمانی بود
بعد گریه میکرد مرحوم حلوی، که مرحوم کافی شاگرد حلوی بود
شاگرداش همه میگن یبن الحسن
مرحوم حلوی میگفت: یه مرغ، یه بوقلمون...یه مرغ توی خونت باشه
ببین تو رو بخدا، بعد خوش هم گریه میکرد میگفت: امام زمان منو ببخش. من چکار کنم؟ جامعه منو به اینجا رسونده که این مثال رو بزنم
هی میزد تو سر خودش میگفت: ای وای بر من
من چه خاکی کنم از دست مردم و بی تفاوتی مردم که مجبورم این مثال رو بزنم
یه مرغ، یه بوقلمون تو حیاط خونت باشه
یه روز بیای ببینی نیست و احتمال بدی در باز بوده رفته بیرون
تا کجا دنبالش میری بگردی؟
از همسایه ها میپرسی بوقلمون منو ندیدین؟ مرغ منو ندیدین؟
میای تا سر کوچه، از مغازه دارا میپرسی
میگردی کل محل رو که یه مرغت رو پیدا کنی
چند سالته؟ 30 سالته؟
30ساله امام زمانت رو نمیدونی کجاست؟
کجا دنبالش گشتی؟
کی رفتی بپرسی ببینی پسر فاطمه کجاست؟
چرا دلهامون رو دادیم به دنیا؟ خالی کرد این دلمونو از عشق مهدی فاطمه
به اندازه ی یه سند خونت که گم میشه خونه رو زیر و رو میکنی
یه چکت گم میشه، اگه سفید امضا باشه شب خوابت نمیبره
امام زمان رو به اندازه ی یه دست چک قبول بکنین، به اندازه ی یه سند
ای داد بی داد!
امام زمان دلش خونه ولی خوش به حال اونایی که بلند میشن "یابن الحسن"
روایت داریم جوون های خوب آخر زمان
شب که میخوابن با وضو میخوابن
رو به قبله میخوابن
اگر بدونن شب برا نماز شب بیدار نمیشن، سر شب نماز شبشون رو میخونن
(میدونین که جوان میتونه سر شب نماز شبش رو بخونه)
میگه: آقا من خوابم میبره، لیاقت پیدا نمیکنم
بعد از نماز مغرب و عشاش
قبل 12، بعد از 12
قبل از اینه بخوابه
میگه من میدونم، بخوابم هم نمیتونم 11 رکعت بخونم، می ایسته میخونه، بعد میخوابه
رو به قلبه میخوابه، میگه امام زمان من خودمو به تو سپردم
امام زمان میشه شب دست مبارکت رو روی سینم بذاری، تکونم بدی، منو بیدام کنی، من یه لحظه جمالت رو ببینم؟
با عشق بازی با حجت بن الحسن میخوابه
صبح بلند میشه، نماز صبحش رو میخونه، زیارت عاشوراش رو میخونه
توی نمازش اللهم کن لولیک میخونه.
آقایون، خواهرا ی جوان
روایت داریم که هر کس توی نمازش اللهم کن لولیک، یا اصلا دعای فرج بخونه
90 چیز گیرش میاد
سندش رو بهتون میدم برین مطالعه کنین
کتاب "موعود نامه" یا "الفبای مهدویت"
هر کی در مورد امام زمان چیز میخواد بدونه، تمام مطالب رو توی این کتاب جمع کردن
اول همین کتاب رو که باز کنین.20 ،30 صفحه هست، فقط برای ثواب خوندن دعای فرج
که چی گیرت میاد
تا میگی اللهم کن لولیک، دست ها رو بالا میکنی، امام زمان هم هر جا باشه دستش رو بلند میکنه
میگه: خدایا به خاطر من این جوون هر چی میخواد بهش بده
(بخدا خود من یه موقعی هر چی از خدا میخواستم بهم میداد، هر چی. نمیدنم چه گناهی کردم که دیگه اثری از مهدی نیست)
خدایا ببین این به یاد منه، منم به یاد اونم
خدایا امروز روز خوشی باشه براش
امروز کمکش کن گناه نکنه
صبح که بیدار میشه، نمازش رو با اللهم کن لولیک...
وقتی از خونه میخواد بره دانشگاه، میخواد بره بیرون، (امام زمانی ها اینطورین)
دم در میگه: یا صاحب الزمان، من خودمو به تو سپردم
آقا خودت میدونی خیابون ها چه خبره...
آقا خودت میدونی تو این پیاده رو ها چه خبره
آقا خودت میدونی زن ها امروز توی جامعه دارن چه میکنن
آقا خودت میدونی توی این دانشگاها چه خبره
آقا خودت میدونی هر کی بخواد ایمانش رو حفظ کنه خیلی سخته
آقا من نمیخوام گناه کنم
تو کمکم کن
تو دست منو بگیر
اگه خودت رو به امام زمان بسپاری امام زمان دستت رو میگیره
بخوای گناه نکنی امام زمام دستت رو میگیره
میدونی ما چوب کجا رو میخوریم؟ چوب این رو میخوریم که به قول خودمون زیگزاگی حرکت میکنیم، صاف نیستیم
روضه میاین گریه میکنیم... عروسی میریم میرقصیم
با عرق خور میشینیم خوشو بش میکنیم... با نماز شب خون میشینیم، التماس دعا بهش میگیم
یه رنگ نیستیم؛ به خاطر اینکه چوب میخوریم
یه جور باش
خودت رو دست یکی بده
امام زمانی باش
امام زمانی که شدی، رفیقات رو امام زمانی انتخاب میکنی
قیافت رو امام زمانی درست میکنی
نگاهات رو امام زمانی تنظیم میکنی
حرف هات رو امام زمانی قرار میدی
سر سفره ی امام زمانی میشینی
کار هات کار های امام زمانی میشه
یه جور باش
یه رنگ باش
ما یه جور نیستیم. ما همه رو میخوایم داشته باشیم، همه رو
توی دانشگاه با چشم چرون رفیقیم، با ساقی تو دانشگاه رفیقیم، با اونی که فیلم و سی دی مبتذل برا بقیه جور میکنه با اون سلام علیک داریم
با اونی که شراب داره و شراب میفروشه، با اون هم رفیقیم
با بسیجی دانشجو هم رفیقیم
با بچه فرهنگی هاش هم رفیقیم
با مومن هاش هم رفیقیم
هم برا پارتی هاش میریم هم برا دعا کمیلش میریم
هم اینور میایم هم اونور میریم
برا همینه رشد نمیکنیم... یه رنگ باشه
یه جور باش
یا زنگی زنگ، یا رومی روم
والا به هیچ جا نمیرسیم
آقایون جوون ها قربونتون برم از حرف های تند و تیز من ناراحت نباش
به خدا رفیق اونیه که آدم رو بگریونه
رفیق اونیه که بگه من بهت گفتم؛ دشمن اونیه که بگه من میخواستم بگم
من دارم میگم ها
اشتباهات ما رو تکرار نکن
یه جور باش...یه سمت برو...یه راه رو طی کن
امیرالمومنین رو ببین. دور و اطرافش کیان؟
ببین دور و اطراف امیرالمونین... سلمان...ابیذر...میثم...مالک...کمیل
همه گل ها دور علی ن
دور معاویه کیان؟
عمر و عاص ...یزید...مروان
هر چی حرومزادن دور معاوین
این ور همه گل ها...اونور همه آشغالا
نمیشه آدم بره پشت سر علی نماز بخونه بعد سر سفره با معاویه نهار بخوره، نمیشه
بابا نمیشه در آن واحد اینجا هم تاریک باشه هم روشن باشه
نمیشه در آن واحد یا جا سفید باشه همون آن هم سیاه باشه
یه جور... یه رنگ
اگه حسین رو قبول داری، پس در خونه ی یزید چکار میکنی؟
پس تو که تابلوی علی بالا سرته، پس چرا مثل معاویه داری معامله میکنی؟
پس تو که اسم بچت رو علی میگذاری، پس چرا مثل معاویه عمل میکنی؟
یه جور باش.
(تو رو به امام زمان قسمت میدم اگه اینو خوندی یه دعای فرجی برا امام زمان بخون. بعد اگه خواستی من بیچاره رو هم دعا کن)