به نظرم تنهایی وقتی به سراغ آدم میاد که آدم خودش این فکر و تو سرش بندازه اگه ما به این فکر کنیم که خدا هست یا خودمون می تونیم بهترین دوست خودمون باشیم مثل اینکه با خودمون حرف بزنیم مشکلات مون رو تو کاغذ بنویسیم و اون ها رو حل کنیم و خودمون رو دوست داشته باشیم و خودمون رو قبول داشته باشیم که ما بهترینیم با هر ویژگی که داریم .

مطمئناً به این نتیجه می رسیم که تنهایی هم می تونه خیلی خوب باشه این که به کارهامون فکر کنیم اینکه از آدم های سمی دور هستیم می تونیم هر کاری که آرزوش رو یا رویاشو‌ داریم‌ انجام بدیم می تونیم برای خودمون کتاب بنویسیم می تونیم تنهایی بریم بیرون لزوما نباید با چند نفر رفت بیرون خود من از تنهایی بیرون خجالت می کشم چون یه دخترم ولی به این باور رسیدم حرف مردم مهم نیست مهم اینه که این زندگی خودمونه به کسی ربطی نداره پس به این فکر کنیم خیلی ها میتوننن تنها باشن مهم اینکه از تنهایی مون به درستی استفاده کنیم و بدونیم پدرومادرمون‌ میتونن بهترین رفیق هامون باشن 

"Nznin"