سلام

19 سالمه و تا 6 ماه پیش مانتو می پوشیدم . ولی به اجبار خانواده ام چادری شدم . فکر می کنم با چادر زشت میشم و اعتماد به نفسمو از دست دادم . دیگه خیلی کم از خونه بیرون میرم . خیلی ناراحتم . پوششم رو دوست ندارم . من قبلا هم با مانتو با حجاب بودم ولی چادر دوست نداشتم . 


پاسخ :

سلام

این نظر به خاطر عدم میل باطنی شما به چادر هستش . وگرنه چادر ، هر زنی رو زیباتر می کنه . باور نمی کنی ؟!

خودمونیم ! وجدانا ! با چادر زیبا تر نیستند ؟!
با چادر باوقار تر و خانم تر ! نیستند ؟!
با چادر قابل احترام تر نیستند ؟!
با چادر می تونید بدون هیچ گونه حرفی ، مردها رو مجبور کنید که بهتون احترام بذارن