سلام به همتون...

من یه دخترم ... پونزده سالمه... اومده بودم اینجا ازتون کمک بخوام .. واسه اینکه هیچ کس بهم توجه نمی کنه هیچ کس یعنی واقعا هیچ کس... حتی هم کلاسی ها و دوستام... چند تایی دوست دارم اما دلم می خواد همه باهام خوب باشن... فوق العاده خوش اخلاقم و با بقیه مهربون .

از اونا هم انتظار دارم مثل خودم باهام رفتار کنن اما این کارو نمی کنن...یه بار از یکی از همکلاسی هام پرسیدم که چرا؟ چرا هیچ کس جرئت نمی کنه طرفم بیاد ؟ چرا هیچ کس میل نداره باهام صحبت کنه؟ چرا هیچ کس منو نمی خواد؟ چرا بهم اهمیت نمیدن؟ گفت آخه چهره ات وحشتناکه ...

چهره ی من معمولیه و شایدم کمی زیبا... چشمان متوسط قهوه ای. بینی متوسط و صاف. لب های خوش فرم و ابروهای بلند و کشیده. یه کم تپل هستم اما نه به اندازه ای که منو زشت نشان بده. و پوست گندمی.

خیلی عادیم خییلی...