چنگیز :

صله ی رحم و این ... دیگه دورش گذشته
قدیما بیکار بودن نمیدونستن چیکار کنن که حرف زدن یادشون نره توصیه به صله رحم میکردن که بشینن چ*ت بگن و پرت و پلا بشنون . الان دیگه وقت ادم انقد با ارزشه که فرصت واسه نشستن با عمه و دایی نداریم که درباره وضعیت آب و هوا و ... و حرفای صد من یه غاز بزنیم . خلاصه اینکه به فکر اهداف و خواسته هات باش نه خاله زنک بازی


نقد نظر :

سلام
موفقیت در کارها دو بعد اساسی داره :

1 - کار و تلاش

2 - عواملی که دست ما نیست !

کار و تلاش دست شماست ، ولی صله رحم یکی از تسهیل کنندگان مسیر رسیدن به موفقیت محسوب میشه . ممکنه شما صبح تا شب تلاش کنید ولی به نتیجه نرسید . دلیل به نتیجه نرسیدن تلاش های شما می تونه بی توجهی به صله ی رحم باشه .

موفق باشید