یه زمانی نه چندان دور ، مردانی در این سرزمین زندگی می کردند که حاضر شدند تکه تکه بشن ولی دست اجنبی به تن یه دختر ایرانی نخوره . در همین خوزستان دخترهایی بودند که حاضر بودند اگه راه نجاتی برای اونا نیست توسط برادرشون کشته بشن ولی دست بعثی ها به اونا نرسه . گاهی پیش می اومد که برای فراری دادن یه دختر از دست بعثی ها نزدیک به 10 مرد فدا می شدند . در حالی که اگه بی خیال غیرت شون می شدند زنده می موندند . این اتفاقات خیلی شبیه فیلم هندیه ولی خوشبختانه از جهتی و متاسفانه از جهتی دیگه چنین ماجراهایی رخ داده .

در همون زمان پسرهایی بودند که اگه خبر دار میشدن یه پسر از فلان محله به یکی از دخترهای محله شون بد نگاه کرده خونشون به جوش می اومد و کار به دعوا و کتک کاری می کشید . کاری می کردند که اون پسر غریبه فکر ارتباط برقرار کردن با دخترهای این محله رو از سرش بیرون کنه .

گذشت و گذشت تا به جایی رسیدیم که اگه یه دختر یا پسر با جنس مخالف دوست نباشه مسخره میشه !

این فاجعه تاسف بار اتفاقی نیست . بلکه با برنامه این بلا سر ما اومده که از دید خودم می خوام به اون بپردازم .